WOONARK

Woonarken en woonboten

Woonarken of woonboten hoeven niet aan het bouwbesluit te voldoen indien zij niet als bouwwerk worden gezien(meer info).
Dat kan zijn voordelen hebben, u heeft tenslotte meer vrijheid. Echter het bouwbesluit is niet zomaar bedacht. De hoofdstukken over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid , energiezuinigheid en milieu zijn niet zomaar bedacht. Ze zijn er voor u, als waarborg dat gezond, veilig en comfortabel kan wonen.

Energiezuinigheid

Infraroodfoto van woonboot om energieverlies in kaart te brengen.

Op het gebied van energiezuinigheid, gezondheid en comfort kunnen wij u bijstaan. Een woonark heeft zijn beperkingen in ruimte. Hoge isolatiewaarden zoals op “land” worden gehanteerd leiden tot dikkere constructies en beperken u in uw leefruimte. De waarden worden echter steeds beter, door het gebruik van moderne materialen.

Isolatie

Met een hogere warmteweerstand van de isolatie wordt uw woonboot zuiniger in het gebruik van energie. Dat is de theorie tenminste. Materialen moeten wel goed worden toegepast. Als isolatie niet goed aansluit dan werkt het eenvoudig weg niet. Rekenregels gebieden om de isolatiewaarden te laten halveren indien er een kier van 5 millimeter is in combinatie met luchtstroming. U koopt Rc waarde 6 maar door het fout aanbrengen halveert de waarde! Zonde van uw investering en ieder jaar opnieuw krijgt u de te hoge energierekening.

Infrarood foto van woonark met isolatie lek.

Luchtdichtheid

Naast het goed aanbrengen van isolatie materiaal is kierdichting ook van groot belang. Als de wind via naden en kieren tot in de woonruimte doordringt verliest u veel warmte. Een goede doordachte kierdichting voor de hele woonark kan dit probleem voorkomen.

Infrarood opname van woonboot met luchtlekkage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comfort

Kieren en naden die niet goed zijn afgewerkt laten wind door. U voelt dit als tocht. Net als u gezellig op een herfstavond warm thuis wilt zitten waait het langs uw benen of voelt u koude in uw nek.Infrarood opname van woonboot, luchtlekkage bij stopcontact.

Gezondheid

Als er sprake is van slecht aangebrachte isolatie en kierdichting kunnen er “vochtplekken” ontstaan. Lokaal worden wanden te koud en hier slaat vocht op neer door condensatie. Gevolg: schimmelplekken. Schimmels laten niet alleen uw woonboot rotten maar verspreiden zich door sporen. Deze sporen zijn slecht voor de gezondheid van u en uw kinderen.

Glaswol isolatie met schimmel.

 

 

 

 

 

 

 

Bouwcontrole

Wij bieden bouwcontrole aan. Tijdens het bouwen van uw woonark komen wij dan een aantal malen langs om te controleren hoe de isolatie en kierdichting worden aangebracht. Welke materialen er worden gebruikt en is dit volgens afspraak. Uw aannemer wordt van te voren ingelicht hoe deze controles zullen plaatsvinden en waar op wordt gelet.

Meten is weten

Na de bouw kan u uw woonboot laten testen. Dit doen wij m.b.v. thermografie, een blowerdoor en rooktesten.

Thermografie

De gehele woonark wordt zowel van de buiten- als de binnenzijde bekeken met een infrarood camera. Een infrarood camera brengt isolatie en luchtlekkages in beeld. Indien er gebreken zijn wordt dit vastgelegd in een rapportage.

Luchtdichtheid

Hoewel er geen eis is voor woonboten kan u zelf wel een privaatrechtelijke eis laten stellen waar de woonark aan moet voldoen. Met behulp van een blowerdoor kan dan worden gemeten of aan de gestelde Qv10 eis wordt voldaan.

Rooktest

Ook onderwerpen wij de woonark aan rooktesten. Met behulp van rookmachines, groot en klein worden de overgangen bij kozijnen, deuren, ramen enzovoorts getest op kierdichting.

Bestaande woonark

Bovenstaande testen kunnen natuurlijk ook worden uitgevoerd bij oudere woonarken. Heeft u last van tocht, vocht, schimmelplekken of een hoge energierekening? Laat ons in kaart brengen waar de oorzaak ligt van deze problemen.

Bel ons voor een afspraak of vul het contactformulier in en vraag naar de mogelijkheden.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube