THERMOGRAFIE

Waarom thermografie of infrarood onderzoek?

Thermografie is een snelle en eenvoudige methode om naar problemen te scannen met behulp van een infrarood camera. Het voordeel is dat er in de meeste gevallen geen hak- en breekwerk hoeft plaats te vinden om oorzaken te lokaliseren.

Wat is thermografie?

Simpel gezegd komt thermografie neer op het volgende. Alle objecten zenden infraroodstraling uit. Deze straling kan zichtbaar worden gemaakt m.b.v. een infraroodcamera. De infraroodcamera zet dit om in een beeld waarbij de temperatuur van deze objecten zichtbaar wordt gemaakt. Als er een temperatuurverschil is kan men dit dus zien en op basis hiervan een conclusie trekken.

Een paar voorbeelden hoe een infrarood camera duidelijk maakt waar energie verloren gaat:

[SmartSlider 4]

Wat kan thermografie voor u betekenen?

Een thermografische camera laat oppervlakte temperaturen zien. Als er dus met een camera naar uw woning, bedrijfshal, machine wordt gekeken, kan men energieverliezen, koudebruggen, windstromen, vochtige locaties, hotspots in kaart brengen.

Koudebruggen

  • Waar en hoe groot zijn dan de temperatuurverschillen ten opzicht van de rest van de constructie?

Luchtlekkages

  • Waar zitten de luchtlekkages, wat kunnen de gevolgen zijn?Wat gebruik je voor thermografie of thermografisch onderzoek? Wij gebruiken de Flir T-335 infraroodcamera voorzijde. Met een infraroodcamera kan je oppervlakte temperaturen weergeven zodat bijvoorbeeld energieverlies zichtbaar wordt gemaakt.

Waterlekkage

  • Waar komt de lekkage vandaan? Welke leiding is lek?

Isolatie

  • Is de isolatie goed aangebracht, is er overal geïsoleerd, ontbreken er delen?

Tochtproblemen

  • Het tocht, maar waar komt het vandaan? Hoe kan het gestopt worden?

Schimmelproblemen

  • Wat is de oorzaak van de schimmelplekken op de muur?

Vochtproblemen

  • Waar komt het vocht vandaan, wat is de oorzaak?Wat gebruik je voor thermografie of thermografisch onderzoek? Wij gebruiken de Flir T-335 infraroodcamera achterzijde. Met een infraroodcamera kan je oppervlakte temperaturen weergeven zodat bijvoorbeeld energieverlies zichtbaar wordt gemaakt.

Vloerverwarming

  • Uw vloerverwarming is lek, maar waar? U wilt gaan boren maar waar lopen de slangen? Is er volgens het afgesproken patroon aangelegd? Is er goed ingeregeld?

Elektriciteit

  • Uw machine valt om onbekende redenen in storing. Thermografie kan de problematische onderdelen vinden door hotspots in kaart te brengen.

Herkent u zich in bovenstaande problemen? Wilt u ze in kaart gebracht hebben?

Bel ons voor een afspraak

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube